Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Altaylılar
Anadolu Türkleri
Türk bilgeleri
Bulgarlar
Çigiller
Diğer Türk Halkları
Göktürkler
Hazarlar
Hunlar
Karluklar
Kıpçaklar
Kırgızlar
Masallar
Oğuzlar
Peçenekler
Sabirler
Sahalar
Selçuklular
Tabgaçlar
Tatarlar
Türgişler
Türkmenistan-Turkmenler
Uygurlar
İnanç ve Gelenekler
İngilizce metinler
Doğa koşulları
Türkiye Profili
Türkü çeşitleri
Anılar
Türkologlar
Söyleşiler
Türk-Türük
Tarih ve Tarih Bilimi
Türklere ait kaynakça
Makaleler
Türkiye fotoğrafları

Halklarla ilgili bilgilere ulaşmak için soldaki bağlantı düğmelerini tıklayabilirsiniz

"Türk"Asıllı Halklar 


TÜRK  

(Göktürk harfleriyle)

Türkler çatısı altında topladığımız tarih kesiti, eksi sonsuzdan (bilinemeyen, belge bulunamayan anlamında), 13. yüzyıla kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan zaman aralıklarında yeni birleşmelerle ortaya çıkan ya da isimlendirilen boyları ve halkları Türkler-genel başlığı altında topladık. Ancak gezginlerin tanıklıklarını aktaran kitaplar için herhangi bir zaman sınırlaması getirmedik. Çünkü eski halkların efsaneleri, günlük yaşamları, gelenek görenekleri ve alışkanlıklarını ancak ve ancak bu yolla sizlere aktarabilirdik.

UYARI: Resimde gördüğünüz harfler Göktürk yazıtlarındaki harflerin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur. Tamamen kurmacadır, hiçbir bilimsel değeri yoktur. Bazı sitelerin 2002'den bu yana bunu gerçekmiş gibi algılayıp Türk sözcüğünün Göktürk harfleriyle yazılışı budur diye lanse etmeleri gerçeğe tamamen aykırıdır. Bu gereklilikle bir kez daha uyarı yapılması ihtiyacı duyulmuştur.