Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Altaylılar
Anadolu Türkleri
Türk bilgeleri
Bulgarlar
Çigiller
Diğer Türk Halkları
Gazneliler
Göktürkler
Hazarlar
Hunlar
Karluklar
Kıpçaklar
Kırgızlar
Masallar
Oğuzlar
Peçenekler
Sabirler
Sahalar
Selçuklular
Tabgaçlar
Tatarlar
Türgişler
Türkmenistan-Turkmenler
Uygurlar
İnanç ve Gelenekler
İngilizce metinler
Doğa koşulları
Türkiye Profili
Türkü çeşitleri
Anılar
Türkologlar
Söyleşiler
Türk-Türük
Tarih ve Tarih Bilimi
Türklere ait kaynakça
Makaleler
Türkiye fotoğrafları

Halklarla ilgili bilgilere ulaşmak için soldaki bağlantı düğmelerini tıklayabilirsiniz

"Türk"Asıllı Halklar 


TÜRK  

(Göktürk harfleriyle)

Türkler çatısı altında topladığımız tarih kesiti, eksi sonsuzdan (bilinemeyen, belge bulunamayan anlamında), 13. yüzyıla kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan zaman aralıklarında yeni birleşmelerle ortaya çıkan ya da isimlendirilen boyları ve halkları Türkler-genel başlığı altında topladık. Ancak gezginlerin tanıklıklarını aktaran kitaplar için herhangi bir zaman sınırlaması getirmedik. Çünkü eski halkların efsaneleri, günlük yaşamları, gelenek görenekleri ve alışkanlıklarını ancak ve ancak bu yolla sizlere aktarabilirdik.

UYARI: Resimde gördüğünüz harfler Göktürk yazıtlarındaki harflerin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuştur.
"Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle yazılışının en kabul gören halişeklindedir.
Bu yazımın asıl okunuşunun "Türük" olması ihtimali yüksektir. Bununla birlikte Bilge Kağan Anıtı başta olmak üzere Orhun anıtlarında "Türk" adı genelde bu şekilde yazılmaktadır.
Aynı yazıtlarda "Türk" adının şeklinde yazıldığı da görülmektedir. Hüseyin Namık Orkun bu meseleyi ele almış ve 1940'ta basılan, "Türk Sözünün Aslı" adlı eserinde bir değerlendirme yapmıştır. Orkun'un tespitine göre ilk başlarda "Türük" şeklinde telaffuz edilen Türk adı zamanla tek heceli hale gelip "Türk" şeklini almıştır. Göktürk yazıtlarındaki bu ikilik de söz konusu dönüşümün bir yansımasıdır.(Hüseyin Namık Orkun, Türk Sözünün Aslı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 2015, s. 14)
Dolayısıyla Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle doğru yazımı: "

(http://www.nasil-yazilir.com/2016/11/gokturkce-turk-yazimi.html)