Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İbn Sina ne zaman nerede doğdu?

“980’de Sogdiyana’da, Afshana ve Buhara yakınlarında, Samaniler’in ortadan kaybolmalarından hemen önce Şii bir ailede başka bir deha, (diğeri Farabi, b.n.) ünü İslam çevreleriyle birlikte Avrupa’yı da saracak başka bir düşünür doğacaktır: Batı’da Avicenne adıyla tanınan İbn Sina.

Eğer her kuşak kendinden önceki kuşağın ürünüyse, İbn Sina da samani kültürünün bir ürünüdür. Gerçek bir dahi olan İbn Sina daha on yedi yaşında Buhara kralını yakalandığı amansız hastalıktan kurtararak büyük ün kazanır, ama bu ün ona her zaman şans getirmez.

Samaniler’in çöküşüyle İran’ı dolaşır, kimi zaman hapse düşer kimi zaman bakan olur, kaderi iniş çıkışlarla doludur. 1037’de Hemedan’da ölür.”

(Roux, Orta Asya, S. 280)