Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Şehirde oturarak kağanlık yapan ilk Türk hükümdarı kimdir?

“...Şehirlerde oturarak devletlerini oradan idare etmeye başlayan ilk Türk hükümdarları Türgiş kağanları olsa gerektir. İlk Türgiş kağanı U-Çe-Le’nin karargahı evvelce Suyab’ın epeyce kuzeydoğusunda bulunuyordu. U-Çe-Le tedricen Suyab yöresini fethederek karargahını oraya nakletti.”

(Faruk Sümer, Eski Türkler’de Şehircilik, S.20)