Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İslamiyet’i ilk kabul eden Türk kavmi hangisidir?

“İslam dinine giren ilk Türk kavmi, Balasagun ile Mirki arasındaki Ordu kasaba ve yöresinde oturan ve On Oklar’a mensup bulunduğu görüşünde olduğumuz Türkmenler’dir. Sonra Oğuzlar’a ve Karluklar’dan Müslüman olan kümelere de Müslümanlarca Türkmen denildi. Çünkü, bu Türkmen budunu İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu olduğu için adı ‘Müslüman Türk’ şeklinde bir mânâ kazanmıştı.”

(Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, S.55)