Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Birbirine karışmış kabilelerin melez ürünü: Kuznetsk Tatarları

“Kuznetsk Tatarları adı altında topladığım Tatar kabileleri, 17.yüzyılın başlarında Türk lehçesi konuşmakla beraber, fikrimce bunlar aslında Tatar olmayıp, ta 6.yüzyılda Türkçe konuşan Kırgız ve Teleütler’in tesiriyle dillerini kaybetmiş halklardandır; bunlar, Tom’un yukarı mecrasındaki Aba ordusu, Kuznetsıy veya Demirci-Tatar diye de tesmiye edilen kabilelerle, Abakan ve Yüs’ün yukarı mecrasındaki Sagay ve Beltirler’dir. Ben bunları Klop-roth tarafından umumi olarak Yeniseyli ismi altında toplanmış olan Ara, Asan ve Kotlar’ın yakın akrabası saymaktayım.”

(W.Radloff, Sibirya’dan 1.Cilt, S.177)