Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hami Tatarları kimdir, kendilerine ne ad verirler?

“…Muhakkak surette Uygurlar’ın ardıllarından olması icap eden ve aynı şekilde Moğol kabileleri arasında Tatar dilinden bir ada teşkil eden oldukça büyük bir Tatar kolonisi daha vardır ki, bunlar Hami Tatarları’dır…

Hami Tatarları kendilerine, Tarançılar gibi çok defa ancak ‘yerli köylü’ anlamında Yärlik der, fakat diğer Tatarlar’dan fark edilmek için de Homul Yärliki tabirini kullanırlar.

Potanin’in iddiası böyledir ki haklı olup olmadığı hususunda bir şey söyleyemeyeceğim. Yärlik sözü onlarda tam Müslüman tabirinin karşılığı imiş. Çinliler onlara Şantu dermiş. Fikrimce Potanin burada yanılıyor, çünkü Çinliler, Hami tatarları da dahil, tekmil Müslümanlara Şantu yani ‘sarık’ derler, çünkü Müslümandırlar, fakat halk için Chui-sa tabirini kullanırlar.”

(W.Radloff, Sibirya’dan 1.Cilt, S.212)