Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Esas Altay’da oturan Tatarlar kimdir, etnik kökenleri nedir?

“Esas Altay’da oturan Tatarlar grubu altında, bu dağ kitlesinin Altaylı Dağ Kalmıkları adı verilen ahalisi ile Dvodeyanları ve dil bakımından onlara pek yakın olan Teleütler’i -bu son zikredilen halk şimdi kısmen Kuznetsk İlçesi’nde oturmakta ise de- göstermekteyim.

Altaylılar: Ruslar bunlara Altayskiye Kalmıyki, yani Altay Kalmıkları veya Çuya boyunda oturan kısmına Dvoyedantsıy (iki tarafa vergi verenler) derler. Kendileri ise Altay-Kiji (Altay-kişi) ve Çü-Kiji (Çu-kişi), veya arasıra umumi isim olarak Öyröt soy adını (eskiden ait oldukları Öyröt devletinin hatırası yerinde) kullanırlar.

Esas Altaylılar yedi Zaysanlığa bölünür ve 6044 erkekler 5780 kadından ibaret 11 824 kişilik bir nüfus teşkil ederler. 1865 yılından beri Çin’e vergi vermekten vazgeçen Dvodeyanlar 2-3000 kişiden ibaret olup iki Zaysanlığa bağlıdır. Dvoyedanlar Çuya, Çolışman ve Başkaus nehirleri boyunda göçebe olarak yaşar, Çuya boyundakiler kendilerine Telengit, Başkaus boyundakiler Ulan ve Çolışman civarındakiler de Tölös der.

Altaylı ve Dvodeyanlar’ın dili, bu kabilenin artık çoktan beri bir bütün teşkil ettiğini ispat etmektedir, çünkü kendilerini umumiyetle civarında oturdukları nehirlere göre adlandıran muhtelif lehçeleri arasındaki farklar son derece azdır.”

(W.Radloff, Sibirya’dan 1.Cilt, S.203)