Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

19.yüzyılda Baraba-Tobol Tatarları

“Bir kısmı Tomsk, Tobolsk ve Yenisey eyaletlerinin doğu kısmında, diğer bir kısmı ise Ob, İrtiş, ve  Tobol ırmakları civarında yaşamakta olup, bunlara Sibirya Tatarları denir. Ruslar ise bunlara Baraba veya Tobol Tatarları derlerdi. Kendileri ise ilk bölgede yaşayanlara Baraba, ikinci bölgede yaşayanlara ise bulundukları şehirlere göre Taralık, Tobollık, Tümenlik veya Turalık derler. Yerleşik hayat sürerler ticaret ve endüstri ile uğraşırlar. Turalıklar 1720’de bir kısmı hıristiyanlaştırılmışsa da, kalanların hepsi müslümandır. İnanç ve gelenek yönünden Buhara’ya nazaran Kazan’a yakın idiler. Pauli ve başka araştırmacılar onları Kazan Tatarları’nın akrabası sayarlar.”

(Prof. Dr. Nadir Devlet, Sibirya’daki Halkların Demografik ve Ekonomik Potansiyelleri, Sibirya Araştırmaları, Simurg Yayınları, S.34)