Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Abakan Vadisi’ndeki Türk kökenli nüfus 1863 yılında ne kadardı?

“Kamasinler’in batı komşuları, Abakan vadisiyle Yüs bozkırında oturan Tatarlar’dır ki, bunları Abakan Tatarları adı altında toplamak isterim. Şimdi bunlar, zamanla daha küçük kabilelerden teşekkül eden Kaça, Sagay, Koybal ve Kızıl namında dört büyük kabile halinde toplanmışlardır.

Bunlardan ilk üçü Abakan Vadisi’nde, kızıllar ise Yüs bozkırında yaşar. İlk üç kabile resmen iki bozkır adli dairesine bağlıdır. 1) Abakan mansabı yakınlarında bulunan Kaça Bozkır mahkemesi, 2) Muhtelif menşeli birleşik kabilelerin bozkır mahkemesi (eskiden Sagay bozkır mahkemesi adı verilirdi) ki, Askıs’ın Abakan’a döküldüğü yerde bulunur.

...

İkinci bozkır mahkemesi tebalarından olan kabilelerin nüfus sayısı hakkında 1863 yılında bana şu malumat verilmişti:

Sagaylar 1.grup 804 erkek  302 kadın, 2.grup 753 erkek, 307 kadın.

Şor 330 erkek, 140 kadın.

Beltir 1884 erkek, 756 kadın.

Tayas 287 erkek, 116 kadın.

Karga 1.grup 1041 erkek, 405 kadın, 2.grup 300 erkek, 111 kadın.

Kızıl Kaya 112 erkek, 46 kadın.

Tom 324 erkek, 131 kadın.

Kıy 207 erkek, 83 kadın.

Kobıy 824 erkek 353 kadın.

Koybal 578 erkek, 262 kadın.

Toplam 7444 erkek, 3012 kadın.

(W.Radloff, Sibirya’dan 1.Cilt, S.195-196)