Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Tuğrul Bey Halifenin elçisini dört fersah uzaktan karşıladı!

“Abbâsi hilafeti. İslâm’a âşık ve ehl-i sünnet mezhebine çok bağlı olan Selçuklular’ı, Şiî Büveyhoğulları’nın hilâfet makamı üzerindeki baskısından ve memleketleri üzerindeki tahakkümünden kurtarabilecek en yakın dost olarak görmeye başladı. Nüveyrî, H.435, M.1043-1044 yılında Halife Kâim Biemrillah’ın (H.422-467-M.1030-1031/1074-1075) elçisinin Tuğrul Bey’e geldiğini, halifeden gelen mektuba hürmetini ifade etmek için de, Tuğrul Bey’in, elçiyi dört fersahlık mesafeden karşıladığını, halifeye bağlılığını dile getirip her zaman emrinde olduğunu... belirttiğini yazar.”

(Saîd Abdülfettah Âşur, Arap Dünyasını Savunmada Türkler’in Rolü, İki Tarafın Bakış Açısından Türk-Arap Münasebetleri, s.319)