Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Oğuzlar Müslüman olmadan önce Hıristiyandı!

“...İslâmla muhatap olmaya başladıkları dönemde, Türkler arasında çok sayıda Hıristiyan din mensubu kimseler vardı. Oğuz Türkleri de, Harezm kanalıyla önce Hıristiyanlığı sonra İslâmı tanımışlardır. Harezm Bölgesi, Oğuz Türkleri ile sıkı ticari ilişkileri olan gelişmiş bir bölgedir.

On birinci asırda Herzm âlimlerinden olan Birunî, Harezm ahalisi arasında Hıristiyan dinine mensup kimselerin olduğunu nakletmektedir. İşin garip tarafı, bu Hıristiyanların, İran ve Türkistan diyarında yaşayan din kardeşleri gibi Nasturî (Süryani) değil de Ortodoks olmalarıydı ki bundan, bu erken dönemde Hıristiyanlığı benimseyen Oğuz Türkleri’nin mezhebinin Ortodoks olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak şu da var ki, bu bölgelerde, Hıristiyanlığın derin ve köklü bir şekilde değil de, yüzeysel olarak yayıldığını görüyoruz. Bu da İslâm’ın buralarda kabul görmesi konusunda yeni bir engel teşkil etmemiştir.

Zaten çok geçmeden İslâm Batı Asya’daki bu bölgelerde hakim din konumuna gelmiştir. Muhtemelen Türk diyarında Hıristiyanlığın mumunun çok çabuk sönmesi, Türk toplumunun Akdeniz havzasında bulunan Hıristiyan merkezleriyle bir irtibat halinde olmamasından kaynaklanmalıdır.”

(Saîd Abdülfettâh Âşûr, Araplar ve Türkler Arasında İlk Tanışma, Türk-Arap Münasebetleri, s.295)