Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Oğuzlar kötü, Selçuklular iyi Türk!

“...Diyarbakır ve Musul havalisine doğru akın eden bu Oğuz topluluklarının genel karakteri yağma ve talan idi. Bunlar adam öldürme, ırza geçme ve yağmalama adına çok sayıda eylemde bulundu.

Bazı Oğuz Türkleri tarafından işlenen bu eylemler, yine Oğuzlar’ın bir bölümü sayılan, disiplinli olan ve akrabalarının tecavüzkâr saldırılarını tasvip etmeyen Selçuklu Türkleri’nin davranışlarına hiç benzemiyordu.

Onun için o günkü  tarihi kaynaklarda, ‘Selçuklu Türkleri’ ve ‘yağmacı Oğuzlar’ arasında çok ciddi farklılıklarla karşılaşıyoruz. 1029 yılında, yağmacı Oğuzlar’ın Kuzey Irak havalisinde işledikleri nahoş eylemlerin arttığı bir ortamda Celâleddin b. Büveyh, Selçuklu Türkleri’nin reisi Tuğrul Bey’e haber göndermiş ve yağmacı Oğuzlar’ın yaptıklarını ona şikayet etmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bey de, kardeşi Yınal’ı üzerlerine göndermiş, onlar da korkularından kaçmış ve karşı koymamışlardır.”

(Saîd Abdülfettah Âşûr, Arap Dünyasını Savunmada Türkler’in Rolü, İki Tarafın Bakış Açısından Türk-Arap Münasebetleri, s.318)