Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Halifenin elini öpen Türk Beyi kimdir?

“Tuğrul Bey hem Abbasi hilafetine hem de Bağdat halkına karşı bilgece bir siyaset takip etmiştir. Şöyle ki 1055-1056 yılında, Bağdat’ta halifenin huzuruna girdiğinde önce toprağı, sonra da halifenin elini öpmüştür. Bunun üzerine halife kendisinden, adaleti her tarafa hakim kılmasını, zulmü ortadan kaldırıp halkı ıslah etmesini istemiş ve kendisine Melikü’l-Maşrık ve’l-Mağrib = Doğu ve Batı’nın Hükümdarı unvanıyla hitap etmiştir.

Huzurun temin edilmesi ve her şeyin normale dönmesi için, Tuğrul Bey Bağdatlı Türkler’e adam gönderip onları hüsn-i muameleye davet etmiştir. Ancak daha önceki yıllarda Türkler’den çok eziyet gören Bağdat Halkı, Tuğrul Bey hakkında su-i zanda bulunmuş ve Selçuklular’ın da Bağdat Türkleri’nden farksız olduklarını düşünmüşlerdir. Bu yüzden Selçuklular’a karşı ayaklanmışlardır. Muhtemelen bu ayaklanma, Büveyhli hükümdar Emiru’l-Ümerâ el-Meliku’r-Rahîm Ebu’n-Nasr Hüsrev Fîruz’un kışkırtmasıyla gündeme gelmişti.

Onun için Tuğrul Bey, fitneyi merkezinde yok etmeye karar vermiş ve hemen el-Melik’r-Rahim Ebu’n-Nasr Hüsrev Firuz’u yakalatmıştır. Arkasından Bağdatlı Türkler’in mallarına el konulmasını... hilafet sarayının yeniden inşa edilmesini emretmiştir. Bunun üzerine kısa bir sürede saray daha da genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.”

(Saîd Abdülfettah Âşur, Arap Dünyasını Savunmada Türkler’in Rolü, İki Tarafın Bakış Açısından Türk-Arap Münasebetleri, s.322)