Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Selçuklular devşirme yöntemini Araplar’dan mı öğrendi?

“Araplar hâkim oldukları bölgelerin kapılarını Türkler’e açmış ve çok erken bir tarihten başlayarak Türkler’den köle ve cariyeler satın almaya başlamışlardır. Özellikle Abbasi halifeleri, Mâverâünnehir bölgelerinden gelen Türk asıllı köle ve cariyeler elde etme konusunda özel bir gayret göstermişlerdir.

O dönemde köleler bu bölgelerden satın alma, savaş veya hırsızlık yoluyla elde edilirdi. Söz konusu köleler getirildikten sonra kendilerine ilim tahsil ettirilir, İslâmi âdâb öğretilirdi.

Bunun sonucunda bir köle, özel kabiliyetiyle devletin önemli kademelerine yükselebilirdi. Buna misal olarak, Harezmşahlar Devleti’nin kurucusu Türk asıllı Anuştigin’i vermek mümkündür. Bu zat değişik birimlerde görev yaptıktan sonra, başarısına binaen Selçuklu sultanlarından olan Melikşah tarafından Harezm’e vali olarak tayin edilmiştir.”

(Saîd Abdülfettâh Âşûr, Araplar ve Türkler Arasında İlk Tanışma, Türk-Arap Münasebetleri, s.301)