Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Guliganlar kimdir, nerede yaşarlar?

“Guliganlar, Baykal Gölü’nün kuzeyinde göç ederlerdi. Bu halkın beş bin askeri vardı. Memleketlerinde çok mükemmel at yetişir. Bu atların başı deve başına benzer, kendileri kuvvetli ve yüksek olup, bir günde birkaç yüz li gidebilir.

Guliganlar’ın memleketi kuzeyde denize  kadar uzanır ve (Çin) hükümet merkezinden çok uzaktır. Baykal’ın ötesinde günler uzun, geceler kısa olur. Güneşin batışından doğuşuna kadar bir koyun dalağı bile kızartmak mümkün değildir.

Guliganlar Çin Sarayı’na geldiğinde, onlara askeri bir memur göndermeye karar verildi ve memleketlerine Suan-goi dendi. Bunun üzerine halkın reisi hediye olarak atlar gönderdi ve hükümdar da en güzel on tanesini seçip aldı.

662’de Suan-goi memleketinin adı Yui-wu şeklinde değiştirildi ve Baykal vilayetine bağlandı. (Burada Guliganlar’dan maksat, herhalde hiç şüphesiz, Uygurlar’la Tunguz halklarının karışmasından meydana gelen Yakutlar olsa gerektir.)

(W.Radloff, Sibirya’dan 1.Cilt, S.126-127)