Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sibirya adı nereden geliyor?

“Ogur-Bulgarlar, İsa’nın doğumu sırasında orta Volga ile Kama çevresinde oturdukları ve Ugor kavimlerini siyasi teşkilatlarına bağladıkları sırada Sabirler İrtiş çevresinde oturuyorlardı.

Bu çevre, Sabirler’in uzun müddet oturmaları nedeniyle göçlerinden sonra da Sabir yurdu olarak anıldı. Moğol çağında İrtiş çevresine Sibir denilmekte idi. Bugünkü Sibirya adı da Türk boylarından olan Sabirler’in adından alınmıştır. Sabirler’in bu çevrede uzun müddet oturduklarını bildiren pek çok belge vardır.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.10)