Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sabirler kimdir?

“...Sabirler, 515 yılında İtil-Don nehirleri arasında ve Kafkaslar’ın kuzeyindeki Kuban Irmağı boyunda yerleşirler.... Bu yüzyılın ünlü tarihçilerinden Prokopios, Sabirler’in ne İranlılar’da, ne de Romalılar’da görülen, hiç kimsenin düşünmediği muhasara makinelerine sahip olduklarını belirtmektedir. Yine bu yüzyılın bir başka Bizanslı tarihçisi olan Malalas, Sabirler’in yüz bin kişilik orduları olduğundan bahsetmektedir. Sabirler, Bizans ile İran arasındaki savaşlarda sık sık taraf değiştirmekle birlikte çoğunlukla Bizanslılar’ın tarafını tutmuşlardır. Sabirler, nihayet 558 yılında Avrupa’ya akın eden Avarlar tarafından ağır yenilgiye uğratılarak tarih sahnesinden silinmişlerdir. Nitekim bu tarihten sonra Bizans kaynaklarında Sabir adına rastlanmaz.”

(Mesut Şen, Sibirya İsminin Menşei Üzerine, Sibirya Araştırmaları, Simurg yayınları, S.21)