Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Soru 1
Soru 2
Soru 3
Soru 4
Soru 5
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Soru 16
Soru 17
Soru 18

01) Banguoğlu'na göre Oğuzlar 10.yy.'da nerede yaşıyordu?
02) Hanedan tarihçileri kimdir, ne yapar?
03) Hangi Ermeni, Gürcü ve Süryani kaynaklarında Oğuzlar'a ilişkin bilgi vardır?
04) İbn Fadlan'ın elçilik heyetine kim başkanlık ediyordu?

05) Menke'ye göre Oğuzlar nerede yaşardı?
06) Minorsky'e göre Oğuzlar'ın oturdukları yerler nereleriydi?
07) Oğuz adı nerede yaşayan topluluklara veriliyordu?
08) Oğuz boyları neyle ilgilenirdi?
09) Oğuzlar neden batıya doğru göçe başladı?
10) Oğuzlar'da ilkel feodal sistem mi, erken feodal yapı mı vardı?
11) Oğuzlar'ın yurtlarına ilişkin tartışma henüz bitmedi!..
12) Reinaud'a göre Oğuz boyları nerede yaşıyordu?
13) Türkmen adı ilk kez ne zaman Müslüman kaynaklarında geçer?
14) Türkmen adını Oğuzlar dışında kimler kullanıyordu?
15) Türkmenler'in ataları kimlerdi?
16) Ortaçağ'da Oğuzlar'ın devleti var mıydı?

17) İdrisi'ye göre Oğuzeli neresiydi?
18) Çagraoğuz ve Sultan Uveys Dağları nerededir?