Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Oğuz kavmi Kinikler* kimdir?

“950’ye doğru bu yirmi iki ya da yirmi dört Oğuz kavminden birisi, kutsal kuşları erkek ve çakırdoğan olan Kinikler, Müslümanlar tarafından kurulduğu söylenen, ama Sovyetler’in yaptıkları kazılardan çıkan sonuçlara bakıldığında çok daha önceden kurulmuş olması gereken Cent (Perowsk yakını) bölgesinde Seyhun Irmağı’nın aşağı yakasının sağ kıyısına yerleşirler. O sıralarda bölge Samaniler’in denetimi altındadır ya da çok yakın ilişki içindedirler.

Kinikler’in şefinin adı Selçuk ya da Salçuk’tur, ‘Küçük Sal’ ya da ‘Küçük Sel’ anlamına gelmektedir, çünkü bir nehri aşmayı başarmıştır (Sirderya mı?). Selçuk’un üç oğlu vardır, hepsinin ilk adı Arslan’dır, birinin ikinci adı İsrail, ötekinin Mikail üçüncüsünün de Musa’dır; kimisi bu adların İncil ve Yahudilikten esinlenerek (çünkü Selçuk’un babası Dudak, Musevi Hazarlar’ın hizmetinde çalışmıştır) kimisi de Hıristiyanlık dininden esinlenerek koyulduğunu iddia etmektedir.

Buna karşın bunların üzerinde tektanrılı İbrahim dinlerinin etkisinin çok az olduğu belirtilmelidir, çünkü kardeşler içinde en başarılı olan Arslan-Mikail oğullarına tamamen ‘putatapar’ inanıştan gelen adlar verir; Tuğrul, Doğan, Çağrı, Atmaca. Ye’cüc’ün oğlu bir Türk’ten geldiklerini ispatlamaya çalışan zorlama soyağaçlarına gelince bu çok daha geç dönemlerde ortaya çıkmıştır ve İslam etkisi altındadır.”

(Roux, Orta Asya, Tarih ve Uygarlık, S. 251)

 *Yazarın Kinik adına bağlı kaldık. Türkler Kınık adını kullanır.