Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Özgeçmiş
Yazı 1
Yazı 2
Yazı 3
Yazı 4
Yazı 5
Yazı 6
Yazı 7
Yazı 8
Yazı 9
Yazı 10
Yazı 11
Yazı 12
Yazı 13
Yazı 14
Yazı 15
Yazı 16
Yazı 17

 

Timur Davletov (özgeçmiş)

         Hakasya Kültür Bakanlığı  Türkiye Temsilcisi 

1. Hakaslar'ın Geleneksel İnancı Kamlık, Dünü ve Bugünü 

2. Dinlerin Karşılıklı İlişkileri Işığında Sibirya Türkleri'nden Hakaslar'ın İnanç Yaşamının Dünü ve Bugünü 

3.Hakas Türkleri ve Hakaseli

4. Kamlığın En Eski Temelleri

5. Milliyetçilik bağlamında Hakas Türkleri'nin sosyo-politik, ekonomik, dilsel durumu

6. The Sacred Basises of Khakas Ethnic Culture

7. Khakas Language

8. The Khakas National Culture

9. The Khakas Symbolism and Shamanism (Kham Kırtınızı)

10. The Khakas Traditional Pogho

11. The Khongorai Khyrghyz [Khakas] Peoples's Struggle in The Name of National Independence Aganist Russian Invaders in XVII and XVIII Centuries

12. You are Welcome To Ancient and At The Same Time Forever Young Khakassian Land That is Sunny All The Year Round

13. Türkiye ve Orta Asya'da Milli  Müzik Geleneklerindeki Ortaklık Hatları

14. Xakas tilzer naa sosterim

15. N.M. Martyanov adındaki Min-Suu Müzesi Koleksiyonundaki Eski Türk Runik Yazısı Anıtları

16. Hakas Türkleri'nin Ünlü Şairlerinden M.R.Bayinov'un Şiir Romancılığı Üzerine

17. Hakas Türkleri Örneğinde Kam İnancının Diğer Dinlerle İlişkisi Üzerine