Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Talas Savaşı nasıl başladı?

“Taşkent hükümdarı Bagatur Tudun’un oğlu babasının öldürülmesi ve memleketin istilası üzerine Karluklar’dan ve Araplar’dan yardım istemiş ve bunun neticesi olarak da 751 senesinin temmuz ayında beş gün devam eden savaş başlamıştır.

Çinliler’in yenilgisiyle sonuçlanan bu savaşın çeşitli tesirleri olmuştur. Bunun en büyük tesiri, İslamiyet’in Orta Asya’da yayılması bu savaş neticesinde kolaylaşmış ve böylece Orta Asya’daki Türk devletlerinin İslamiyet’i kabul edişi ve bunun Asya’nın diğer taraflarına yayılması gerçekleşmiştir.”

(Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi, S.33)