Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Karluk ülkesi neresidir?

Karluklar ülkesinin “doğusunda Tibet, Yağma ve Toğuz Ğuzz (Uygur) ülkeleri vardır. Güneyinde ise Yağma ülkesinin bir kısmı ile Mavreün-nehr bulunur. Batısında Ğuzz (Oğuz), kuzeyinde de Tuhsı=Toksı, Çigil ve Toğuz Ğuzz ülkeleri yer alır.Karluk ülkesi mamur ve Türk memleketlerinin en zenginidir. Orada çok akarsu görülür; havası da mutedildir. Bu ülkede türlü meyve de yetişir.

Karluklar cana yakın, iyi huylu, tatlı ve nazik insanlardır. Eski zamanlarda hükümdarlarına cebğuy ve beygu dahi denilirdi. Karluk ülkesinde şehirler ve köyler vardır. Karluklar’ın bir kısmı avcılık yapar, bir kısmı şehirlerde oturur, bir kısmı da çobanlık ile geçinir. Servetlerini başlıca koyun, at ve türlü kürkler teşkil eder. Savaşçı ve akıncı insanlardır.”

(Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, S.57)