Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Karluklar’a en son ne zaman rastlandı?

“16. yüzyılın birinci yarısında Isığ Göl çevresinde veya İli vadisinde bir Karluk zümresinin yaşadığı biliniyor.”

“Bugün Afganistan’da yaşayan Türk toplulukları arasında Karluk adlı zümrelere de rast geliniyor. (G. Jarring, On the distribution of Turk tribes in Afghanistan, Leipzig, 1939 S.73)

Moğol devrinde, Karluk, son k’nın sedalısı (Karluğ) ve u’nun düzleşmesi ile Karlığ yazılmaya başlanmıştır. Türkiye’de zamanımızda 13 Karlık, 12 Karlı, 2 Karlu adlı köyler görülmektedir. (İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de meskun yerler kılavuzu, s.633). Bu köylerden bazıları veya bir kısmı bu Türk kavminin adıyla ilgili olabilir.”

(Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, S.68)