Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila’nın büyük oğlunun kafası kesilerek...

“Yalnız başına kalan Dengizik (Attila’nın büyük oğlu, b.n.), 466-467’da Bizans İmparatoru’na elçi ile müracaat ederken, küçük kardeşi İrnak’ın adı, idareye iştirak eden hükümdar sıfatıyla zikredilmiyor.

Henüz Dengizik durumu olduğu gibi kabul ederek küçük kardeşinin ve akrabasının yolunu tutmaktan uzaktır. Dengizik kendisi ve kavmi hesabına toprak ve para istediği zaman, Bizans İmparatoru da ondan sadık tebalığı kabul etmesini istemektedir.

Bundan rencide olan mağrur Attila oğlu Bizans İmparatorluğu’na saldırıya geçiyorsa da muvaffak olamayarak 469’da harp meydanında ölüyor. Bizans İmparatoru  sonuncu Hun kralının kesik kafasını Bizans sokaklarında göstererek halka teşhir ediyor.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.24)