Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila’nın oğlu İrnak’ın Bulgar hanları arasında ne işi var?

“Attila’nın küçük oğlu İrnak, kendi maiyeti ile birlikte Bizans Toprağına yerleşti ve diğer birçok akrabaları ve Hun bakiyeleri gibi Bizans İmparatorluğu’nu oluşturan kavimler denizinde eriyip gitti.

Fakat İrnak’ın Bulgar hanlarının isim listesinde bunların cetlerinden biri olarak geçişi nasıl izah olunabilir?

İsim listesine göre ikinci Bulgar hükümdarı İrnak olup 150 sene yaşamıştır. Buna göre birçoklarının sandıkları gibi İrnak’ın Doğu Bulgar Türk Devleti’nin temsilcisi olması gerekir. Böyle bir görüş, kaynağın yanlış izahından ileri gelmektedir.

Çünkü isim listesinde geçen ilk iki ad şunlardır:

Avitohol=Apıt=ogul, 300 yıl yaşadı. İrnak 150 yıl yaşadı. Bunlar efsanevi şahıslar olmakla beraber onlardan sonra gelenler tarihi şahıslardır ve hükümran oldukları seneler de doğrudur.

...

Kutrigur Bulgarları’nın, Dnyeper’e çekilen Hun bakiyelerini kendi aralarında temsil olmaları ve İrnak’a ait efsanenin onlardan Bulgarlar’a geçmiş olması en doğru izahtır.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.41-42)