Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila’nın oğlu İrnak Bizans’a sığındı!

“Saragurlar’a mağlup olan Ağaçeri Kralı (Attila atamıştı, b.n.) İrnak’ın durumunu anlamak güç değildir. Batıdan sürülen ve eski devleti tekrar kuramayacaklarını bilen ve doğudan gelen kavimler tarafından sürekli rahatsız edilen ve Saragurlar’a yenilen İrnak ile bazı Hun zümreleri kaderlerine teslimiyet göstererek Bizans sınırları içine kabulleri için Gotlar’dan yardım istemektedir.

İmparator da onlara devletin Tuna sınırları muhafızlığı ödevini vermekte, bu surette 466 sıralarında aşağı Tuna sınıra, Hunlar ve onlarla müttefik kavimler devletin sınır bekçileri sıfatıyla yerleşmektedir.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.23-24)