Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila ölünce ne oluyor?

“Attila’nın ölümünden sonra Gepidler Hunlar’ı yeniyor. Attila’nın en yaşlı oğlu ve veliahdı İlak muharebede ölünce kardeşleri Karadeniz’in kuzey sahillerine çekiliyorlar ve oradan Gotlar’ı sürerek Pannoniya’ya yerleşmeye mecbur ediyorlar.

Attila oğullarından Dengizik ile küçük kardeşi İrnak, doğudaki yurtlarında pederlerinin imparatorluğunu tekrar kurmak amacıyla Gotlar üzerine hücum ediyorsa da mağlup olunca Dnyeper havzasına çekilmeye mecbur oluyorlar.

Gotlar, Bizans ile ittifak yaparak Aşağı Pannoniya’da bulunan ve Hunlar’a bağlı kalan Saragurlar’ı sıkıştırıyor.

Dengizik, Gotlar üzerine saldırıp mağlubiyete uğrayınca mücadeleyi terk ediyor. Saragurlar, Got Devleti’nin sınırları içinde yerleşmeye mecbur oluyorlar.

Onları Seyrler takip ediyor. Ve Bizans’ın müttefiki sıfatıyla Svevler’le birlikte Gotlar’ın üzerine saldırıyorlar. Gotlar harp meydanında Valamir’i takip etmelerine rağmen yine galip geliyorlar.

Hunlar bundan sonra, Svevler, Sarmatlar, Scyrler’in bakiyeleri, Gepidler ve Bugiler ile yeniden talihlerini deniyorlarsa da Gotlar üstün geliyor. Bunun üzerine Scyr döküntüleri müttefikleriyle birlikte Gotlar’ın önünden kaçarak Bizans Devleti’ne sığınıyor.

Scyrler ile Gotlar arasındaki mücadele sırasında ve Dengizik’in mağlubiyetini müteakip Attila oğulları Bizans İmparatoru ile barış akdetmek ve eski ticari münasebetleri idame ettirmek istedilerse de muvaffak olamadılar. Bunun üzerine Dengizik harbe hazırlanıyor fakat İrnak kendi ülkesindeki karışıklıklar olduğu için iştirak etmiyor.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.23)