Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hun Bizans çekişmesi nasıl sonuçlandı?

“İmparator Theodosios, Hun İmparatorluğu’nun bünyesindeki diğer milletleri ve büyüklerini hediyeler vererek kandırmak ve Attila ittifakından ayırarak kendisine bağlamak istiyor.

Hediyeler yanlışlıkla rütbeye riayet edilmeyerek Kuridaş’dan sonra gelene verildiği için (Priskos’un izahına göre), Kuridaş alınıyor ve Attila haberdar ediliyor.

Attila süratle bir ordu göndererek, asilerin önemli bir kısmını öldürtüyor ve diğerlerini boyun eğmeye mecbur ediyor. O tarihten itibaren yalnız Kuridaş’a tabi oymaklar hür olarak tanınıyor ve Kuridaş da eskisi gibi hükümdarlık rütbesini muhafaza ediyor.

Attila boyun eğmeye mecbur ettiği diğer Akatzirler’in başına, yerli beyler yerine kendi büyük oğlunu hükümdar olarak tayin ediyor.

Bu izahattan, vaktiyle Don ve yukarı Dnyeper arasında oturan Ağaçeri kavminin, Hun ittifakının bir uzvu olduğu, kendi hükümdarlarının idaresinde müstakil olarak yaşadığı, Bizans entrikalarının tesiri altında ayrılmak eğilimi gösterdikleri zaman Attila tarafından yola getirildikleri ve bunların müttefik olmaktan çıkarak reaya oldukları ve kendi hükümdarları yerine Attila’nın en büyük oğlunun başlarına gönderildiği, içlerinden Bizans’a yakınlık göstermeyenlerin de eskisi gibi hürriyetlerini muhafaza ettikleri ve krallarının yerlerinde bırakıldığı anlaşılmaktadır.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.20-21)