Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Atilla için savaşan kavimler hangileridir?

“Atilla’nın sancağı altında hangi etnosların savaştıklarına bir göz atalım: Gunlar’ın dışında Bastarnlar, Sikirtler, Gepidler, Gerullar, Rugorlar, Alemanlar, Frank, Burgund ve Türingenliler’in bir kısmı.

Burada Cermen ve Kelt halkları arasında yeralan kabileler zikredilmiştir. Diğerleri muhtemelen Gunlar adı altında verilmiştir ki, Bittogurlar ve Kara Ugorlar ve Antlar’dır. Bunlar Gunlar’ın sadık müttefikleri oldukları için savaşlara iştirak etmezlerdi.”

(L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bin Yıl, S.183)