Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila kimdir?

“Attila’nın eylemleri sonucu dünyamızda Eskiçağ kapanıp, Ortaçağ başlar. Onun adı Batı Avrupa’da daha uzun zaman yaşamaya devam edecek ve birçok efsaneye konu olacaktır.

Attila’nın (400-453) ölümü şüphelidir, 453 yılında, yeni eşi İldiko ile evlendiği gece burun kanamasından ölmüştür. Gömüldüğü yer belli değildir. Tarihçiler, Attila’yı Cengiz Han’dan önce gelmiş dünya hakimiyeti fikrine sahip en büyük teşkilatçı kabul eder. O düşmanlarına karşı acımasız ve müstebit olmasına rağmen, iyiliksever, cömert ve adildi. Geçimi sadeydi. Et yer ve Şaman dinine inanırdı.

Attila adının etimolojisi, Sattarov’a göre Attila şekliyle (Atille-İtille-İdelle) ‘İdelle, ‘İdel kişisi’ yani ‘İdil boyunda doğan’ anlamına gelmektedir.”

(Yaşlı Tarihin Yankısı, İklil Kurban, S.39)