Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Attila kimdir?

“Hazar Denizi’nin kuzeyinde, Ural Dağları’nın güneyinde, tarihte Kavimler Kapısı denilen yerde, Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya birçok kavim gelmiştir.

Bu olaya da ‘Kavimler Göçü’ denir. Bu büyük göçlerin başında M.S.370’li yıllarda Batı Hunları’nın İdil Nehri boyundan kalkarak Kuban ve Don Nehirleri’nin boylarını takiben Karadeniz’in kuzeyine gelmiş oldukları bilinir.

Batı Hunları’nın başında, Ortaçağ tarihini başlatan ünlü şahsiyet Attila bulunmaktadır. Attila’nın kurduğu Hun İmparatorluğu, batıda Ren Nehri’ne, doğuda Kafkaslar’a kadar uzandığından, Karadeniz’in kuzeyinde ve Don-Kuban boylarında yaşayan Utrigur ve Kutrigur Bulgarları da bu imparatorluğun içinde bulunmaktadır.

Hunlar ile Germen kavimleri arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğu ve bu yakınlığın her iki kavim için büyük çıkarlar temin ettiği bilinir. Attila’nın 453 yılındaki ani ölümüyle Hun İmparatorluğu dağılır. Attila’nın oğlu Dengizek, Bizans İmparatorluğu ile yapılan savaşta esir düşer ve İstanbul’da 468 yılında başı kesilerek öldürülür.”

(A.Nimet Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, 1992)