Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hunlar Bulgarlar'a iltihak etti...

“Türk kavminin Kutrigur Bulgar boyu Don ve Dnyeper arasında iken, Hunlar’ın Dnyeper’e doğru çekilen kısmının, kendilerine benzeyen fakat o sırada daha çok kuvvetli bir komşu olan Kutrigurlar’a iltihaktan başka bir çareleri yoktu.

Bu suretle Bulgar Türkleri yeni yurtlarını işgal eder etmez muharip Hun unsurlarıyla çoğalarak büyük bir kuvvet teşkil etti. Bizans Devletine sürekli akınları, bu mülteci fakat batıya daima dönmek isteyen Hun unsurlarının savaş arzularından kaynaklanmaktaydı.

Attila’nın Dnyeper çevresine sığınan Hunları’nın, komşu Kutrigur Bulgarları’na iltihak ettiklerine, ancak Hunlar’dan Bulgarlar’a geçmesi mümkün anane tanıklık eder.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.26)