Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Türkler’in batıya uzanan kolları: Hunlar

“Büyük ve cihangir Hun İmparatorluğu, birçok doğu milletinin birleşmesiyle vücuda gelmişti. Hunlar, Türkler’in en çok batıya uzanan, Bizans ve Avrupalılar’ı titreten ve birliğe adını veren kolları idi. Bu silsile içinde birçok millet kendi adetleri, kanunları ve teşkilatları ile yaşıyor ve hepsi önder Hunlar’ın projelerine göre büyük birliğe hizmet ediyorlardı.

Bundan dolayı, Hun İmparatorluğu’nun kuruluşu Volga’dan Alpler’e kadar uzanan sahada yaşayan milletler için bir esaret manasını ifade etmiyordu.

Hun İmparatorluğu, idaresine aldığı diğer milletlere bu geniş ülkede eşsiz zaferlerle, büyük ganimetler ve bilhassa mükemmel bir iktisadi gelişme imkanı sağlıyordu. Bunların izinden gelen doğu kavimlerinin Kavimler İttifakı sınırlarını huzursuz etmeye cesaretleri yoktu.”

(Geza Feher, Bulgar Türkleri Tarihi, S.19)