Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hunlar atlarını nasıl süslerdi?

Pazırık’ta, atlarla birlikte pek çok eyer de elimize geçmiştir.

Eyerlerin etrafı umumiyetle sarkan kordonlarla veya püsküllerle süslenmekte idi. Yüzü ise yün aplike ile grifonlar ve efsanevi hayvan resimleri yapılmak suretiyle doldurulmuştu. Ayrıca eyerlerin arka ve önünde, ‘eyer kaşı’ dediğimiz ağaç kısımlarına da rastlamaktayız.

Bu eyer taşları, Altay’da Kudırge ve Yenisey’de Kırgız kurganlarında av sahnelerini tasvir eden resimlerle süslenmişti. Eyerin ön kısmında madeni plakalarla süslenmiş bir göğüslük ve arkasında da bir kuskun vardı. Kuskun daha ziyade Çin ve Sasani tipinde idi. Çin ve Sasani kuskunlarında atın sargısına takılan bir atkı yoktu. Pazırık’ta da öyledir.

(Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, S.65)