Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Soru 61
Soru 62
Soru 63
Soru 64
Soru 65
Soru 66
Soru 67
Soru 68
Soru 69
Soru 70
Soru 71
Soru 72
Soru 73
Soru 74
Soru 75
Soru 76
Soru 77
Soru 78
Soru 79
Soru 80

61) Hunlar atlarını nasıl süslerdi?
62) Türkler'in batıya uzanan kolları: Hunlar...
63) Hunlar Bulgarlar'a iltihak etti...
64) Gotlar'la Hunlar'ın karşılaşması nasıl oldu?

65) Mete kimdir?
66) Attila kimdir (Nimet Kurat)?
67) Attila kimdir (İklil Kurban)?
68) Gumilöv'ün Atillası nasıldı?
69) Atilla için savaşan kavimler hangileridir?
70) Atilla'nın batı seferi nasıl geçti?
71) Atilla'nın otağında Yunanlı-Romalı tartışması...
72) Atilla Avrupa'yı fethetmeyi düşünüyor muydu?
73) Hun-Bizans çekişmesi nasıl sonuçlandı?
74) Attila'yı şarkı söyleyerek karşılayan açık saçık giyinmiş genç kızlar...
75) Attila Roma'yı neden almadı?
76) Attila ölünce ne oluyor?
77) Attila'nın oğlu İrnak Bizans'a sığındı...
78) Attila'nın oğlu İrnak Bulgar hanları arasında mı?
79) Attila'nın büyük oğlunun kafası kesilerek...
80) Hunlar mı Avrupalılar mı daha barbardı?