Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Soru 1
Soru 2
Soru 4
Soru 3
Soru 5
Soru 6
Soru 7
Soru 8
Soru 9
Soru 10
Soru 11
Soru 12
Soru 13
Soru 14
Soru 15
Soru 16
Soru 17
Soru 18
Soru 19
Soru 20

01) Hunlar kimdir?
02) Gunlar kimdir?
03) Hunlar'ın tarih sahnesine çıkışları nasıl oldu?
04) H'yunğ-nular kimdir, nerede yaşar?

05) Hun Devleti kuruluyor...
06) Hiong-nular'ın etnik kökenine ait sorular daha yeni yanıt buluyor...
07) Hunlar'dan önceki Asya nasıldı?
08) Hun Gun ayrımı nedir?
09) Hun İmparatorluğu'nun hâkim zümresi nerede otururdu?
10) Hunlar bir ittifakın önderiydi...
11) Hun Ugor kaynaşması...
12) Hunlar ordu düzenini kimden aldı?
13) Hunlar'ın 2. yüzyıldaki nüfusları ne kadardı?
14) Hunlar'ın itaat altında olduğu yıllar...
15) Hunlar'ın nüfusu ne kadardı?
16) M.Ö. 2. yüzyılda Hunlar'ın nüfusunun ne kadar olduğu tahmin ediliyor?
17) Mete babasına isyan etti...
18) Teoman tahtı oğlu Mete'ye bırakmak istemedi...
19) 
İlk önemli Çin akınları Orhun’a mı, yoksa Altay ve Tanrı Dağları yönlerinde mi yapılmıştı?
20) Hunlar'ın ataları kuzeye ne zaman geçti?