Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Hunlar Türk müydü?

"Türk asıllı halkların kurmuş olduğu imparatorluklarda Hun İmparatorluğu, Türk Kağanlığı arkadan Selçuklu, onun yanında Çağatay İmparatorluğu ve Moğollar’dan kalan soy Timur, oradan aşağıya inin Babür’e kadar giden Hindistan İmparatorluğu. Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu, bunlar büyük bir coğrafyayı kumandaları altına almışlardı. Tabii burada halklar var. Dolayısıyla Türkiye’de nasyonalist davranıyorlar, “Efendim Hunlar Türktü” diyorlar. Hunlar Türk değildi. Bunların içinde başka etnik gruplar vardı. İmparatorluğu idare eden hakim zümre Türk’tü. Bunu kabul ettiğimizde bizde bir eksiklik olmuyor ki..."

(Osman F.Sertkaya söyleşisi)

Bu bölümün içinde yer aldığı söyleşi için tıklayın