Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Soru 41
Soru 42
Soru 43
Soru 44
Soru 45
Soru 46
Soru 47
Soru 48
Soru 49
Soru 50
Soru 51
Soru 52
Soru 53
Soru 54
Soru 55
Soru 56
Soru 57
Soru 58
Soru 59
Soru 60

 

41) Göktürk adetleri Erzurum'da yaşıyor 
42) Gök tengri Türkler'in tanrısı mıdır?
43) Göktürkler boğayı kutsal sayardı!
44) Bizanslı Zemark'a Kırgız kadın sunan Türkler kimlerdi?

45) Tu-kiuler ne yer, ne içer, nasıl yaşardı?
46) Töleşler'i ihbar eden Türkler kimlerdi?
47) Tu-kiuler Hint-Avrupa kavmi midir?
48) Tu-kiuler Budist miydi?
49) Tarih M.S.1990, Kültigin'in anıtında bir Türk profesör

50) Tukiu'lar Budist miydi?
51) Tu-kiular kimdir?
52) Türk adına ilişkin...
53) Türkler'in ana yurdu neresidir?
54) Göktürkler'in bölünüşü
55) Kutlug Devleti nedir?
56) Göktürkler'in yaşamı nasıldı?
57) Göktürkler'de din ögesi?
58) Eski Türkler'de yazın...
59) Göktürkler dönemine ait çalgı yeniden üretildi
60) Türk sözcüğü ilk taş yazıtlarda var mıydı?