Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Çin sarayında Göktürk modası...

“Sui ve Tang sülalesi dönemlerinde Çinliler kendi geleneklerinden uzaklaşmış ve Türkler giyinmeye ve hanımlar dahil olmak üzere yaygın olarak ata binmeye başlamışlardı...

Kıyafet sadece sarayda Çinli kıyafeti idi. Ancak dışarıda bozkır kıyfatinden etkilenen elbiseler giyiyorlardı. Bu hususta ayrıca Çin resmi tarihlerinden Chiu T’ang-Shu’nun ‘Arabalar ve Giyim Üzerine Risale’sinde K’ai-yüan devrinin (713-742) başlarında saray kadınlarının yüzleri açık, Orta Asya başlıkları giymiş olarak, atlı arabalara bindikleri ve aniden hızlandıklarında saçlarının açıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca bunların bazısının (muhtemelen bozkır tipinde) erkek elbisesi ve çizme giydikleri de belirtiliyordu.

Daha sonra Uygurlar’da da görüleceği üzere, Göktürk devrinde Türk müziği Orta Asya’ya yayıldığı gibi Çin üzerine tesirlerde de bulundu. Bu tesir ilk olarak Çin imparatoru ile evlenmeye gönderilen Göktürk Kağanı Mu-han’ın kızının maiyetindeki müzisyenler yoluyla Çin’e girmişti.”

(Yaşar Çoruhlu, Çin Simgeleri Sözlüğü, s.381)