Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Ahıska Türkleri
Azeriler
Başkurtlar
Özbekler
Salarlar
Timurlular
Tohsılar

Bu bölümdeki bilgilere ulaşmak için soldaki bağlantı düğmelerine tıklayabilirsiniz

 

Ahıska Türkleri
Azeriler
Başkurtlar
Özbekler
Salarlar
Timurlular
Tohsılar

AÇIKLAMA

Bazı boylardan ayrılarak yeni grup/boyların bir araya gelmesiyle oluşan bazı halklarla sonradan büyük imparatorluklar kuran bazı devletlerin isimlerini bu başlık altında topladık. Bu "toparlama"nın ne kadar sağlıklı olduğu konusunda her zaman şüphe duyuyoruz ve sanırız Türkoloji dünyasında bu konuda şüphe duymayan bilim insanı da yok gibi. Bu yüzden bu site içindeki sınıflamaların da kesin doğrular olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. 

Türkler, belki de diğer kalabalık ve dağınık halklar gibi oldukça geniş bir coğrafyada diğer bazı halklarla da karışarak (bazen onlara karışarak bazen da onları içlerinde eriterek) yeni etnik yapılar meydana getirmişlerdir. 

Türk boy ya da kavimleri yazılı belge/veri de bırakmadıkları ya da bıraktılarsa da henüz bu verilere ulaşılamadığı için sınıflama yapmak olanaksızdır. Belki ileride arkeolojik ve antropolojik araştırmalar yeni bilgileri gün ışığına çıkardıkça bu sınıflamayı yapmak daha kolay olacaktır. 

Bu konuda "teniz" kadar büyük bir dünyanın araştırılmayı beklediğini belirtmekle yetinelim.