Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Volga Bulgarları kimdir?

“Bayan yönetiminde Orta Volga ve Kazan yöresine yerleşen Bulgarlar burada 670’ta Volga Bulgarları Devleti’ni kurar.  Bunlar doğrudan bugünkü Çuvaşlar’ın ataları sayılır. Bizans kaynakları bunlar üzerine bilgi vermez. Böylece, 7-9. yüzyıllardaki yaşamları konusunda bilgi yok denecek kadar azdır. İslam kaynakları 9.yüzyılın bitiminden sonra bilgi verir. Bulgarlar, bu yeni yurtlarında kendilerini ticarete ve tarıma verir. Önemli yerleşim merkezleri kurar. Bulgar kenti, 9-12. yüzyıllarda Avrupa’nın en önemli ticaret merkezidir. Deri, kürk ve balı ile ünlüdür. Volga Irmağı doğal ulaşım aracıdır. Bulgar satıcılar kuzeyin uzak ülkelerine dek uzanırlar. Harezm ve Ruslar ile sürekli ilişkide bulunurlar. İslamlık aralarında yayılır. 921 yılında İslamlık resmi din olur. Dokuzuncu yüzyılda kültürde ileri küçük beyliklere bölünürler. 1237 ilkyazında Moğol vuruşuna dek böyle yaşarlar. Batı Han öncülüğündeki güçlü Moğol ordusunun vuruşuyla yıkılırlar. Moğollar, Bulgar kentlerini yakıp yıkıp halkı kılıçtan geçirir. Moğol kasırgası Bulgar ülkesinde taş üzerinde taş bırakmaz. Kimi Bulgar topluluklar komşu uluslara sığınır. Bulgar Hanlığı, ancak Altınordu Devleti kurulduktan sonra Batu Han’dan alınan yarlıg ile varlığını sürdürür. Bulgar Hanlığı, Altınordu’nun bir eyaleti olur. Bulgar kenti yeniden onarılıp eski durumuna getirilir. Bulgar kenti, ancak 1437’da Kazan Kenti kurulduktan sonra önemini yitirir. Bulgar Halkı Kazan Hanlığı’na katılır. Bu dönemde Çuvaşça’ya Macarca’dan birçok sözcük girer. Kazan Hanlığı ile birlikte Bulgarlar da 1552 yılında Rus egemenliğine girer."

(Türkler'in Dili, Fuat Bozkurt, Kapı Yayınları, S.50)