Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

Tahtacılar sayfa 1
Tahtacılar sayfa 2
Tahtacılar sayfa 3
Tahtacılar sayfa 4
Tahtacılar sayfa 5
Tahtacılar sayfa 6
Tahtacılar sayfa 7
Tahtacılar sayfa 8
Tahtacılar sayfa 9
Tahtacılar sayfa 10
Tahtacılar sayfa 11
Tahtacılar sayfa 12
Tahtacılar sayfa 13
Tahtacılar sayfa 14
Tahtacılar sayfa 15
Tahtacılar sayfa 16
Tahtacılar sayfa 17
Tahtacılar sayfa 18
Tahtacılar sayfa 19
Tahtacılar sayfa 20
Tahtacılar sayfa 21
Tahtacılar sayfa 22
Tahtacılar sayfa 23
Tahtacılar sayfa 24
Tahtacılar sayfa 25
Tahtacılar sayfa 26
Tahtacılar sayfa 27
Tahtacılar sayfa 28
Tahtacılar sayfa 29
Tahtacılar sayfa 30
Tahtacılar sayfa 31
Tahtacılar sayfa 32
Tahtacılar sayfa 33
Tahtacılar sayfa 34
Tahtacılar sayfa 35
Tahtacılar sayfa 36
Tahtacılar sayfa 37
Tahtacılar sayfa 38
Tahtacı resimleri 1
Tahtacı resimleri 2
Tahtacı resimleri 3
Tahtacı resimleri 4

 


tahtaci.com sitesinden alınmıştır.

 

TAHTACILAR
 

1. Tahtacılar'ın nüfusu ne kadardır? İsmail Engin

2. Kimi Yerleşim Merkez(ler)indeki-Birim(ler)indeki Tahtacı Nüfusa İlişkin

3. Tahtacılar nerelerde yaşar?

4. Baha Said Bey'in Hayatı ve İttihat ve Terakkî'nin Yaptırdığı "Anadolu’da Gizli Mabetler" Konulu Araştırmalar Üzerine / Doç. Dr. İsmail Görkem

5. Tahtacılar / Prof. Dr. Faruk Sümer

6. Die Tachtadschy / Felix von Luschan

7. Manisa, Akhisar ve Çevresi Halk Bilgisine Dair Notlar / Hamit Zübeyr Koşay

8. "Acari" Kelimesi Üzerine / Prof. Dr. Harun Güngör  

9. Yusuf Ziya Yörükân’ın Hayatı, Eserleri ve Alevilik ile İlgili Görüşleri / Turhan Yörükân

10. Anadolu Aleviliğinin Özünü Bozmadan Yaşatan Toplum: Tahtacılar  /  Zeynel Gül

11. Doğum Gelenekleri / Ali Aksüt

12. Evlenme Gelenekleri / Ali Aksüt

13. Kozluören Köyü'nde Evlenme Geleneği / Dursun Narlı

14. Kozluören Köyü'nde Sünnet Geleneği / Dursun Narlı

15. Tahtacılarda Evlilik Kurumu ve Törenleri / Dr. Ayten Kaplan

16. Kaburgediği ve Bir Tahtacı Düğünü / Ali Aksüt

17. Tahtacı Türkmenlerde Baş Bağlama / Veli Asan

18. Mut Yöresi Tahtacılarında Giyim-Kuşam: Kadın Giysileri - Başa Giyilenler / Arzu Yıldırım

19. Mut Yöresi Tahtacılarında Giyim-Kuşam: Kadın Giysileri - Bedene Giyilenler / Arzu Yıldırım

20. Durhasan Dede

21. İbrahim-i Sânî

22. Biten Yanyatır (Narlıdere) Dedeliği

23. Dini Liderlik

24. Mürebbilik / Hamza Tanal (Mürebbi)

25. Akçaeniş Tahtacıları'nda Mürebbilik Kurumu

26. Tahtacılarda Musahiplik [Hazırlık Aşaması]

27. Aşina-Peşine-Çiğildaş

28. İkrar

29. Kongurca ve Türkali Köyü Tahtacı Cem Törenlerinde Erkân

30. Bademler Köyü Tahtacılarında Semah

31. Alevi-Tahtacılarda Müziğin İşlevi

32. Ayhan Aydın ile söyleşi

33. Tahtacılar araştırmaları kaynakçası  

34. Mutfak

35. Akçaeniş Tahtacılarında Ölü Gömme Geleneği

36. Değerlendirme

37. Kaynaklar

38. Tahtacılarda Çocuk Oyunlarından Örnekler