Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Tatarlardan Osmanlı'ya miras kalanlar...

"Tatarlardan Osmanlılara kalan miras içinde, daha önce değindiğimiz hoşgörülü, birleştirici ve özdeşleştirici yaklaşım, en iyi yöntem ve araçlara yönelik bakış açısı eşliğinde savaş ve fetih ruhu, kullanılan yöntemler ve araçlara büyük bir uyum yeteneğinin eşliğindeki yönetme yeteneği ve eğilimi, Çinlilerin etkisiyle edinilmiş sistematik ve bürokratik yönetim yöntemleri sayılabilir. Yine ilkel insanların inatçı muhafazakarlığına sahip olan Tatarlar, Osmanlılara töreye bağlılığı, bir işin bir kez belirli bir biçimde yapıldıktan sonra hep aynı biçimde yapılması doktrinini miras bıraktı. Son olarak Tatarlar, eski göçebe yaşantısına tutku, (belki steplerin uçsuz bucaksızlığına karşın insanın ufacık kalmasından edinilmiş) bir duygusuzluk ve serinkanlılık, başkalarından alınmış fikirlerin değiştirilip daha üst aşamalara getirilmesini engelleyen orijinalite yoksunluğu gibi birtakım ulusal karakteristiklerini de Osmanlılara miras bıraktılar. Bu nedenle Osmanlıların ulusal karakterinin temeli çok eskiden kan bağıyla olmaktan çok gönüllü ya da zorunlu olarak kabul edilip kişiden kişiye aktarılan bir fikirler çerçevesi içinde atıldı."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.24)