Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Müftü mü yargıç mı önce gelirdi?

"Şehirlerde müftü yargıçtan sonra gelirdi. Ama İstanbul'da durum değişikti, çünkü burada sultan ve hükümet görevlileri, en önemli kamu sorunlarıyla ilgili sorular sorardı. Bu durumun sonucunda, İstanbul Mütfüsü başmüftü konumuna geliyordu. 2. Mehmet İstanbul Müftüsüne İslamın Atası anlamında Şeyhülislam payesini de verdi ve daha sonraki devirlerde bu paye müftünün normal unvanı oldu. Müftü, öteki müftüler arasından seçilmez, faal yargı hizmetinden sultan tarafından terfi ettirilerek bu göreve getirilirdi. İmparatorluktaki bütün öteki müftüleri atamak ve terfi ettirme hakkı İstanbul Müftüsüne verilmişti. Süleyman (Kanuni) müftülerin karar hazırlamalarına yardımcı olmak üzere Fitvahane denilen özel bir daire kurdu. Süleyman müftüyü ulamının başına getirdi.*"

*D'Ohsson 500. Heidborn (215). şeyhülislam payesinin ilk kez 2.Murat tarafından Edirne Müftüsüne verildiğini, fetihten sonra bu müftünün 2.Mehmet tarafından İstanbul'a getirildiğini, Mehmet'in bu müftüye Reis ül-Ulema unvanını verdiğini, ama müftünün en yüce mevkiye Süleyman devrinde ulaştığını yazar.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.196.)