Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

"Hanedan da aslında köle ailenin bir parçası olarak yorumlanabilir"

"Hanedan da halkı olarak köle-aile içinde yorumlanabilir. Sultanın çocuklarının anneleri köleydi. Sultanın kendisi de bir kölenin oğluydu. Kızları ise, sultanın keyfine göre paşa ya da vezir unvanları taşısalar da, gerçek unvanları kul ya da köle olan kişilerle evlendirilirdi. Sultanın oğulları ise, tahta geçseler bile ancak kölelerin kocası olurlardı. Süleyman'ın tahta geçmesinden çok önce, sultan soylu ailelerden eş seçmeyi de, çocuklarının annelerine zevce unvanı vermeyi de bırakmışlardı. * Yasallığa ve dinsel törelere büyük saygısı olan ve güzel Roksalan'a büyük aşk besleyen Süleyman, onu yasal eşi yaptı. Şeriata göre, annenin yasal eş ya da köle olması, baba kabul ettiği takdirde, çocukların meşruiyetini etkilemediği için, haremde doğan bütün çocuklar meşruiyet ve değer açısından birbirinin eşitiydi."

* Busbecq, Life and Letters 112. 1.Selim, Kırım Tatar Hanının kızıyla evlendi. Bu evlilik, daha önce de birkaç örneği görülen soylular arası evliliklerin sonuncusudur.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.61-62)