Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Kimler haremağası yapılıyordu?

"... sultanın sarayı ile haremindeki hizmetkarlardan oluşan küçük bir grup da köle ailenin içinde yer alırdı. Şeriat yasası, haremağalarının kullanılmasına şiddetle karşı olduğu halde, bu talihsiz sınıf tamamen gözden çıkarılamayacak kadar yararlı sayılıyordu. Bunların bir kısmı Kafkasya bölgesinden getirilmiş beyazlardı ama çoğunluğu Afrika'dan getirilmiş zencilerdi. Devşirilmiş gençlerin haremağası yapıldığı çok ender görülen bir olaydı.* Bu sınıftan söz etmek gerekir, çünkü 'kalem memurları' arasındaki bazı önemli görevlere haremağaları getirilir, arada bir bunların içinden ordu veya yönetimde üst kademelere yükselenler de çıkardı."

* Hammer, Geschichte 232. Spandugino devşirme çocuklardan çoğunun haremağası yapıldığını yazar. Kendisi de bir içoğlanı olan Menavino, devşirmelerden çok azının, o da sırf cezalandırmak için haremağası yapılıp, hadım edildiğini belirtir.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.61)