Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Süleyman'ın hareminde kaç tane kadın vardı?

"Süleyman'ın hareminde üç yüz kadar kadın vardı. Bunlar, tahkim edilmiş ve iyi korunan ayrı bir sarayda kalırdı. Süleyman'ın haremi, büyük köle-ailenin bir parçası tanımına çok uygundur, çünkü Süleyman'ın çocukları dışında, haremdekilerin tümü satın alınmış veya saraya armağan edilmiş kölelerdi. Çoğunluğu Kafkasya'dan getirilen ve çeşitli ülkelerin en güzel kadınlarını içeren bu haremin kadınlarının hemen hepsi Hıristiyanların kızlarıydı. Hürrem Rus'tu. Gençliğindeki en büyük rakibesinin ise Çerkes olduğu sanılır.* Harem, bir başka açıdan da, Yönetim Kurumu'nun parçası olarak nitelendirilme durumundadır. Haremdeki kadınlar 25 yaşına girdiklerinde, eğer sultanın özel ilgisini çekmemişlerse ileri gelen Saray Sipahileriyle evlendirilirlerdi."

*Navagero 75, Jovius, Historiarum 371. Bragadin (101) ise onun Karadağlı, Ludovisi de Arnavut olduğunu belirtir. Busbecq (Life and Letters, 178), Kırım'dan geldiğini yazar. Gomara, kadının Türkçe adının Gülbahar olduğundan söz eder (Merriman, Gomara's Annals of Charles V, 141). Bu kadar önemli bir kişiyle ilgili bilgilerin tutarsızlığı, sultanın haremini örten gizlilik perdesini somut olarak kanıtlıyor.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.61)