Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Müslüman kökenli yöneticiler ilk kez ne zaman görüldü?

"Süleyman yönetiminin üst kademedeki memurlarının da çok ender olarak Müslüman kökenli olduğu görülürdü.* Ama bütün bu ayrıcalıkların toplam etkisi öylesine azdı ki, çağdaş gözlemcilerden biri dışında kimsenin dikkatini çekmedi.**"

* Örneğin 13. yüzyıl şairi Celaleddin Rumi'nin ahfadından Piri Muhammed. Hammer, Geschichte, 18.

** Özellikle, "Hıristiyan dönmelerinden başka kimse paşa olamaz" diyen Yunus Bey. Bu geleneğin 2.Bayezid tarafından yerleştirildiği söylenir. (Angiolello 74. Jorga'nın alıntısı 306, dipnot 2)

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.55)