Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

Enderun'a kimler alınmazdı?

"Saray sipahilerinin çocukları gerçi sultanın isteği üzerine Enderun7a girebilirdi ama torunları ve bütün öteki Müslümanların çocukları, katı kurallarla buradan uzak tutulurdu. Süleyman döneminin sonlarında, yeniçerilerin oğullarının Enderun'a alınmasıyla bu kurallar çiğnenmeye başladı. Bu, sonuçta sistemin çöküşüne yol açan bir yenilikti. Bazı yetişkinler de kabul edilmeye başlandı. Bunların bir kısmı Müslümanların oğullarıydı. Düzensiz askeri güçlerdeki yetenekli bireyler de ödüllendirilme amacıyla Saray Sipahileri arasına alındı. Saray Sipahilerinin içinde iki bin kişilik Hıristiyan dönmelerinden, Araplardan, Nübyalılardan ve benzerlerinden oluşan bir Yabancı Lejyonu vardı."

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.55)