Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

 

16. yüzyılda yıllık alınan devşirme sayısı üz bin dolayında olabilir

"On altıncı yüzyılda yıllık devşirme sayısı üç bin dolayında olabilir* ama bu her yıl askere alınanların çoğunluğu demek değildi. Sistemdeki asker sayısının toplamı, yaklaşık olarak seksen bin dolayındaydı.** Kimi zaman savaşta yitirilen asker sayısı çok fazla olduğu için, her yıl yeniden toplam sayısının onda biri veya yedi sekiz bin dolayında asker toplamak gerekirdi. Bu durumda devşirmeler, toplam rakamın yarısından azını oluştururdu. Kuşkusuz, bu hesaplar daha çok varsayımlara dayanıyor."

* Ramberti ve Yunus Beye göre, dört yılda bir 10 bin veya 12 bin kişi askere alınırdı. Geuffroy ve Postel de aynı sayıları belirtir. Ricaut 17.yüzyıl ortalarında yılda 2 bin dolayında asker alındığı 'izlenimini edindiğini' yazar.  Savaşlardaki ölü sayısının yüksek olması, askere alınanların sayısını da zaman zaman kabartmış olabilir. Berard, herhangi bir yetkili kaynak göstermeden Süleyman devrinde kırk bin kişinin askere alındığı yıllar olduğunu söyler.

** 20 bin acemioğlanı, 12-14 bin Yeniçeri, 10 bin yedek güçler, 40 bin saray sipahisi, iki bin içoğlanı ve yüksek kademedeki memur. Süleyman son seferine çıkarken, kendilerine ücret ödenen 48.316 askerle yola çıktı (Hammer, Staatverwaltung, 181). Morosini 1585 yılında Sultanın ücretli seksen bin askeri olduğunu belirtir. Acemioğlanlarının yarısı bu rakamın dışındadır.

(Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, Albert Howe Lybyer, Süreç yayınları, sf.55)